All Blood Pressure Topics

Jun 05, 2015

Domov revizijah za visok krvni tlak

Visok krvni tlak je pogosto vlo啪ena zaradi slabega prehranjevanja in dejavnikov fizi膷nega tveganja. Zato je spreminjanje va拧e prehrane in 啪ivljenjskega sloga so u膷inkoviti doma膷a sredstva za visokim krvnim tlakom in lahko tudi vam pomaga izogniti nevarne zdravstvene pogoje. more 禄
May 23, 2015

Kako Zni啪ajte diastoli膷nega tlaka

Visoka diastoli膷ni tlak je zelo nevarno, 拧e posebej, 膷e je ne zdravimo. To lahko resno vplivajo na va拧o 啪ivljenjsko kakovost in pove膷a tveganje za mo啪gansko kap in druge pogoje. Ve膷 o tem, kako zni啪ati diastoli膷ni tlak je bistvenega pomena. more 禄